SJP
SŁOWNIK SJP

X

tln

nie występuje w słowniku


KOMENTARZE:

mirnal # 2010-12-18

skrót 'trylion', skoro mln - milion, bln - bilion

~gosc # 2019-10-05

Skróty liczb to:
tys. - tysiąc (1 000)
mln - milion (1 000 000)
mld- miliard (1 000 000 000)
bln- bilion (1 000 000 000 000)
bld- biliard (1 000 000 000 000 000)
tln- trylion (1 000 000 000 000 000 000)
tld- tryliard (1 000 000 000 000 000 000 000