SJP
SŁOWNIK SJP

X

torysach

dopuszczalne w grach (i)

torys

członek angielskiego stronnictwa politycznego, które przekonane było o boskim pochodzeniu władzy królewskiej i nienaruszalności praw dziedziczenia tronu; rywal wiga

torysach

dopuszczalne w grach (i)

torysi

angielskie stronnictwo polityczne, utworzone w końcu XVII wieku, zrzeszające właścicieli ziemskich i wyższe duchowieństwo, broniące przywilejów króla i Kościoła, w roku 1834 przekształcone w partię konserwatywna

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)