SJP
SŁOWNIK SJP

X

traktatach

dopuszczalne w grach (i)

traktat

1. formalnie i uroczyście zawierana umowa międzynarodowa, głównie regulująca stosunki polityczne lub ekonomiczne między państwami;
2. rozprawa naukowa


KOMENTARZE:

(brak)