SJP
SŁOWNIK SJP

X

trofizmy

dopuszczalne w grach (i)

trofizm

1. stosunki pokarmowe między organizmami danej biocenozy, odmienne w różnych biotopach;
2. stan zasobów pokarmowych danego terenu, np. zbiornika wodnego


KOMENTARZE:

(brak)