SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

UART

niedopuszczalne w grach (i)

UART


KOMENTARZE

~gosc # 2024-02-03

obwód elektroniczny, zwykle w układzie scalonym, służący do asynchronicznego nadawania i odbierania informacji przez port szeregowy (ang. Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)