SJP
SŁOWNIK SJP

X

ulicy

dopuszczalne w grach (i)

ulica

1. pas drogi przeznaczony dla pojazdów i pieszych
2. przenośnie:
a) przechodnie
b) społeczeństwo


KOMENTARZE:

(brak)