SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

UML

niedopuszczalne w grach (i)

UML

[czytaj: u-em-EL] skrót angielskiego: Unified Modeling Language - Ujednolicony Język Modelowania, język formalny służący do opisu świata obiektów w analizie obiektowej oraz w programowaniu obiektowym


KOMENTARZE

gtr # 2003-04-27

Uniform Modeling Language