SJP
SŁOWNIK SJP

X

uncjale

dopuszczalne w grach (i)

uncjała

wczesnośredniowieczne pismo


KOMENTARZE:

(brak)