SJP
SŁOWNIK SJP

X

wadia

dopuszczalne w grach (i)

wadium

pewna suma pieniędzy składana przez jakąś osobę jako gwarancja, że nie wycofa się ona z transakcji i podpisze w odpowiednim czasie umowę; zastaw; rękojmia; kaucja


KOMENTARZE:

(brak)