SJP
SŁOWNIK SJP

X

wang

dopuszczalne w grach (i)

wanga

1. belka, na której opierają się schody, prostopadła do ich linii;
2. przedstawiciel madagaskarskiej rodziny ptaków z rzędu wróblowatych


KOMENTARZE:

supel11 # 2003-07-22

Światynia wang w Karpaczu

elipsoida # 2003-07-22

Świątynia Wang w Karpaczu