SJP
SŁOWNIK SJP

X

wango

dopuszczalne w grach (i)

wanga

1. belka, na której opierają się schody, prostopadła do ich linii;
2. przedstawiciel madagaskarskiej rodziny ptaków z rzędu wróblowatych


KOMENTARZE:

(brak)