SJP
SŁOWNIK SJP

wersety

dopuszczalne w grach (i)

werset

wiersz lub kilka wierszy jakiegoś tekstu stanowiący jakąś całość myślową; ustęp


KOMENTARZE:

(brak)