SJP
SŁOWNIK SJP

X

wiertla

dopuszczalne w grach (i)

wiertel

dawniej:
1. średniowieczna jednostka masy, równa 1/4 grzywny lub 4 łutom; wiardunek, czwartak, feton;
2. monetarna jednostka obrachunkowa w dawnej Polsce;
3. miara pojemności, o różnej wielkości w różnych dzielnicach Polski;
4. dzielnica miasta


KOMENTARZE:

(brak)