SJP
SŁOWNIK SJP

X

wirce

nie występuje w słowniku


KOMENTARZE:

~gosc # 2021-04-07

Wirki (Turbellaria) – wyróżniana w dawnych systemach klasyfikacji grupa zwierząt należąca do płazińców, charakteryzujących się wolno-żyjącym trybem życia (w przeciwieństwie do form pasożytniczych - przywr i tasiemców). Żyją w środowisku wodnym (wody słodkie lub słone), a niektóre gatunki w wilgotnych środowiskach lądowych. Są przeważnie drapieżnikami, a ich ciała okrywa nabłonek z rzęskami, produkujący tak zwane rabdity wyrzucane w czasie ataku (z wyjątkiem rzędu Catenulida).

odmian tej wirce