SJP
SŁOWNIK SJP

X

wnosi

dopuszczalne w grach (i)

wnosić

1. niosąc, umieszczać kogoś lub coś we wnętrzu lub na wierzchu czegoś;
2. przedstawiać, składać do rozpatrzenia, np. skargę;
3. książkowe: domyślać się, wyciągać wniosek


KOMENTARZE:

(brak)