SJP
SŁOWNIK SJP

X

wodzi

dopuszczalne w grach (i)

wodzić

1. prowadzić dokądś;
2. o samicach niektórych ptaków: opiekować się pisklętami do momentu osiągnięcia przez nie samodzielności;
3. przesuwać coś po czymś;
4. wodzić się - chodzić z kimś wolnym krokiem w różne miejsca; dawniej: mocując się, przeciągać się


KOMENTARZE:

(brak)