SJP
SŁOWNIK SJP

X

wolna

dopuszczalne w grach (i)

wolny

1. mogący postępować zgodnie z własną wolą; samodzielny, niezależny;
2. będący na swobodzie, nieuwięziony;
3. o kraju: niebędący pod obcą okupacją; suwerenny, niepodległy, niezawisły;
4. nieskrępowany zewnętrznymi zasadami, zwyczajami, przepisami;
5. niezajęty pracą, obowiązkami;
6. niezajęty przez nikogo, przez nic;
7. niepołączony z nikim związkiem małżeński;
8. o ubraniu: nieprzylegający do ciała, luźny;
9. odbywający się, wykonywany powoli, bez pośpiechu

-

Wolna

niedopuszczalne w grach (i)

Wolny

nazwisko

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

tomazi11 # 2006-07-08

wolna elekcja

mirnal # 2014-08-08

Arbeit macht frei (pol. Praca czyni wolnym/wolną/wolnymi itp.?).