SJP
SŁOWNIK SJP

X

wolnych

dopuszczalne w grach (i)

wolny

1. mogący postępować zgodnie z własną wolą; samodzielny, niezależny;
2. będący na swobodzie, nieuwięziony;
3. o kraju: niebędący pod obcą okupacją; suwerenny, niepodległy, niezawisły;
4. nieskrępowany zewnętrznymi zasadami, zwyczajami, przepisami;
5. niezajęty pracą, obowiązkami;
6. niezajęty przez nikogo, przez nic;
7. niepołączony z nikim związkiem małżeński;
8. o ubraniu: nieprzylegający do ciała, luźny;
9. odbywający się, wykonywany powoli, bez pośpiechu

wolnych

dopuszczalne w grach (i)

wolne

potocznie: czas wolny od pracy

wolnych

dopuszczalne w grach (i)

wolny

człowiek wolny (w przeciwstawieniu do niewolnika)

wolnych

dopuszczalne w grach (i)

wolny

środowiskowo: rzut wolny

Wolnych

niedopuszczalne w grach (i)

Wolny

nazwisko


KOMENTARZE:

(brak)