SJP
SŁOWNIK SJP

wrzodach

dopuszczalne w grach (i)

wrzód

1. nagromadzenie ropy wskutek zakażenia tkanki bakteriami; ropień, czyrak;
2. przenośnie: zjawisko szkodliwe społecznie


KOMENTARZE:

(brak)