SJP
SŁOWNIK SJP

wtapiano

dopuszczalne w grach (i)

wtapiać

1. umieszczać coś w jakiejś stopionej substancji, zanim stwardnieje;
2. potocznie: przegrywać, robić coś źle;
3. wtapiać się:
a) być wtapianym;
b) przenośnie: stawać się częścią czegoś


KOMENTARZE:

(brak)