SJP
SŁOWNIK SJP

wymowna

dopuszczalne w grach (i)

wymowny

1. wyrażający jakąś intencję, wiele mówiący, dający coś do zrozumienia; wyrazisty, znaczący, sugestywny;
2. umiejący ładnie mówić, przemawiać; oratorski, krasomówczy, retoryczny, elokwentny;
3. mający skłonność do niepotrzebnego wysławiania się; wygadany, rozgadany, gadatliwy, elokwentny


KOMENTARZE:

(brak)