SJP
SŁOWNIK SJP

wysyciło

dopuszczalne w grach (i)

wysycić

1. w chemii: prowadzić do danego związku chemicznego pewną ilość par lub gazów, które w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury i przy katalizatorze spowodują zamianę danej substancji w inną;
2. w chemii: wprowadzić do danej objętości ciała stałego, płynnego lub lotnego pewną ilość jakiejś substancji, którą dane ciało może wchłonąć


KOMENTARZE:

(brak)