SJP
SŁOWNIK SJP

X

zaborce

dopuszczalne w grach (i)

zaborca

1. państwo, które dokonało zaboru, zagarnęło przemocą cudze terytorium; okupant
2. dawniej: ktoś, kto zabrał coś komuś; przywłaszczyciel


KOMENTARZE:

(brak)