SJP
SŁOWNIK SJP

zamarzałbym

dopuszczalne w grach (i)

zamarzać

1. doprowadzać kogoś do stanu wycieńczenia lub do śmierci poprzez głodzenie lub złe odżywianie;
2. zabijać za pomocą gorącego powietrza lub pary poczwarki jedwabnika

zamarzałbym

dopuszczalne w grach (i)

zamarzać

[czytaj: zamar-zać]
1. zamieniać się w lód
2. umierać wskutek działania mrozu


KOMENTARZE:

(brak)