SJP
SŁOWNIK SJP

X

zapraskami

dopuszczalne w grach (i)

zapraska

zagięcie na ubraniu, powstałe przez założenie materiału i zaprasowanie go lub częściowe zaszycie; fałda (fałd), plisa, zakładka, pliska


KOMENTARZE:

(brak)