SJP
SŁOWNIK SJP

X

zawieś

dopuszczalne w grach (i)

zawiesić

1. umieścić coś gdzieś (wieszając);
2. zająć, zasłonić jakąś powierzchnię (wieszając coś);
3. wstrzymać coś na jakiś czas;
4.pozbawić kogoś praw na jakiś czas


KOMENTARZE:

(brak)