SJP
SŁOWNIK SJP

X

zerze

dopuszczalne w grach (i)

zero

1. liczba oznaczona symbolem 0;
2. brak czegokolwiek; nic;
3. potocznie: człowiek nieprzedstawiający sobą żadnej wartości, niemający żadnych umiejętności

Zerze

niedopuszczalne w grach (i)

Zera

nazwisko


KOMENTARZE:

(brak)