SJP
SŁOWNIK SJP

zgreda

dopuszczalne w grach (i)

zgred

wapniak; młodzieżowo:
1. człowiek dorosły;
2. człowiek w podeszłym wieku;
3. rodzic


KOMENTARZE:

(brak)