SJP
SŁOWNIK SJP

X

ziarna

dopuszczalne w grach (i)

ziarno

1. owoc jednonasienny, charakterystyczny dla większości traw dzikich i uprawianych; ziarniak
2. nasienie rośliny nasiennej
3. drobna cząstka jakiejś materii, występująca w stanie luźnym lub zespolona z innymi cząstkami


KOMENTARZE:

(brak)