SJP
SŁOWNIK SJP

X

zwykło

dopuszczalne w grach (i)

zwyknąć

tylko w czasie przeszłym: mieć określony zwyczaj


KOMENTARZE:

(brak)