SJP
SŁOWNIK SJP

X

łęki

dopuszczalne w grach (i)

łęki

półkoliste metalowe uchwyty wmontowane w kadłub konia gimnastycznego, umożliwiające wykonywanie na nim specjalnych ćwiczeń

łęki

dopuszczalne w grach (i)

łęk

1. przednia lub tylna część siodła, wygięta do góry
2. wklęsła część fałdu skorupy ziemskiej mająca wnętrze zbudowane ze skał najmłodszych; synklina
3. metalowy uchwyt wystający z konia gimnastycznego

Łęki

niedopuszczalne w grach (i)

Łęki

nazwa wielu wsi w Polsce

Łęki

niedopuszczalne w grach (i)

Łęka

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)