SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

łacha

dopuszczalne w grach (i)

łacha

1. odnoga rzeki lub dawne jej koryto zawierające jeszcze wodę i tworzące płytkie jezioro;
2. piaszczysta mielizna utworzona na rzece wskutek obniżenia się poziomu wody; ławica;
3. zgrubienie od: łaska

-

łacha

dopuszczalne w grach (i)

łachać

1. potocznie: niszczyć ubranie, robić z niego łach
2. gwarowo: wałęsać się bez potrzeby; włóczyć się

-

łacha

dopuszczalne w grach (i)

łach

potocznie:
1. stare, zniszczone ubranie; łachman, szmata, lump;
2. jakaś rzecz do ubrania; ciuch, ciuszek;
3. osoba nędznie ubrana; gałganiarz, łachmaniarz, łachudra, szmaciarz;
4. osoba niewiele warta, godna pogardy; łachudra, szmaciarz

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

~gosc # 2023-08-30

odmiał