SJP
SŁOWNIK SJP

X

łatwopalny

dopuszczalne w grach (i)

łatwopalny

wykazujący możliwość łatwego zapalenia się


KOMENTARZE:

~gosc # 2005-07-19

Zgodnie z zasadą 134, zamieszczoną w Nowym słowniku ortograficznym pod red. E. Polańskiego (PWN, Warszawa 1997, s. XLIX), wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi jest imiesłowem przymiotnikowym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, pisze się rozłącznie. Do klasy tych wyrażeń należy łatwo palny, dlatego też każdy z członów należy pisać rozdzielnie.

greenpoint # 2005-07-21

w zasadzie zasada jest zasadą
ale jak zwykle: ale
niektóre takie wyrażenia się scaliły i są pisane (również) łącznie, zwykle wtedy kiedy takie połączenia nie stanowią już doraźnej cechy obiektu, lecz określają stałą cechę, czasami wiąże się to z róźnicą znaczeniową (np. płyta długogrająca i długo grający muzyk)

polecam też: http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=wolnostoj%B1cy&kat=18

~gosc # 2005-07-21

póki co nie polecaj, nie twórz też zasad, których jeszcze nie ma albo wykreśl zdanie o sprawdzaniu dzisiaj poprawnej pisowni

~gosc # 2009-03-10

zasady te są i mają się dobrze.