SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ścinka

dopuszczalne w grach (i)

ścinka

1. ścinanie, wyrąb drzew;
2. prace w kopalni polegające na połączeniu dwóch przodków prowadzonych z przeciwnych stron

-

ścinka

dopuszczalne w grach (i)

ścinek

odpad powstały w procesie krojenia


KOMENTARZE

(brak)