SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

śledzikowanie

niedopuszczalne w grach (i)

śledzikowanie

używanie gwary białostockiej, powstałej w wyniku wzajemnego oddziaływania kilku wzorców językowych: polskiego, białoruskiego, litewskiego, a w mniejszym zakresie także rosyjskiego, ukraińskiego i jidysz, charakteryzującej się wymawianiem spółgłosek ciszących (ś, ć, ź, dź) tak jak dźwięki obcego pochodzenia (s-i, c-i, z-i, dz-i)


KOMENTARZE

wielki_jubiler # 2007-01-15

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN 1999 hasło problemowe REGIONALIZMY str. 1735

greenpoint # 2007-01-16

patrz komentarz mój pod: kieszeń (z 16 stycznia)