SJP
SŁOWNIK SJP

X

średnio-wysoko-niemiecki

niedopuszczalne w grach (i)

średnio-wysoko-niemiecki

język średnio-wysoko-niemiecki - historyczna forma języka niemieckiego; język średnio-górno-niemiecki


KOMENTARZE:

djkoalar # 2006-10-11

Też w wykazie skrótów SWOB.