SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Żelaśkiewicz

niedopuszczalne w grach (i)

Żelaśkiewicz

nazwisko


KOMENTARZE

(brak)