SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

żołtarz

dopuszczalne w grach (i)

żołtarz

staropolska pieśń religijna o żałobnym charakterze


KOMENTARZE

~gosc # 2012-03-26

Por. pióra Jana Kochanowskiego zakończenie parafrazy "Non usitata" (księga II, pieśń 20 Horacego) czyli 'niezwykłe mając i niekruche skrzydła':
Niech przy próznym pogrzebie żadne narzekanie,
Żaden lament nie będzie ani uskarżanie:
Świec i dzwonów zaniechaj, i mar drogo słanych,
I głosem żałobliwym żołtarzów spiewanych!