SJP
SŁOWNIK SJP

500 plus

niedopuszczalne w grach

500 plus

potocznie: państwowe świadczenie pieniężne równe 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko; świadczenie wychowawcze, 500+

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

~gosc # 2018-01-14

także w wielu rejonach kraju pogardliwie o dzieciach z rodzin patologicznych - "o idą dwa 500 plusy"

~gosc # 2018-01-14

raczej tylko wśród tzw. "młodych, wykształconych, z wielkich ośrodków".