SJP
SŁOWNIK SJP

X

ADR

niedopuszczalne w grach (i)

ADR

[czytaj: a-de-ER] skrót angielskiego: American Depository Receipt - Amerykański Kwit Depozytowy, papier wartościowy emitowany przez banki amerykańskie w celu ułatwienia tamtejszym inwestorom lokowania kapitału w akcje zagraniczne

-

ADR

niedopuszczalne w grach (i)

ADR

[czytaj: a-de-ER] europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku


KOMENTARZE

przekorny # 2015-01-27

Niczego to nie zmieni, ale (jeśli chodzi o "pierwszy ADR") "występowanie: Google/uzus" nie jest zgodne z prawdą.
http://sjp.pwn.pl/sjp/ADR;2548846.html (ponadto - WSWO PWN).