SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Abram

niedopuszczalne w grach (i)

Abram

obce imię męskie


KOMENTARZE

the_black_girl # 2006-07-22

Abram-imię męskie.Występuje w książkach regilijnych typu "BIBLIA".
Słowa bliskoznaczne: Adam.

~gosc # 2009-04-13

Książkach religijnych typu "Biblia"? Haha. Żal mi takich ludzi.
Selah!
Abram to imię występujące w trzech wielkich religiach - Judaiźmie, Chrześcijaństwie, oraz Islamie, uznawany jako praojciec rasy semickiej, czyli Arabów i Żydów. Imię to ma również olbrzymie znaczenie dla zarabizowanych, lub uważających się za zaginione pokolenia Izraela ludów Afrykańskich, takich jak 'Beta Israel.
W Polsce istnieją nazwiska utworzone od tego imienia, świadczące o semickim rodowodzie.

~gosc # 2009-04-13

judaizmie jak już mister! judaizmie :->

mirnal # 2019-10-24

Abram – pierwotne imię patriarchy biblijnego Abrahama,
Abram – miejscowość w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim,
Abram – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Greater Manchester,
Abram – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo.
Do Abrama (imię), ale do Abramu (miejscowość).