SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Akerman

niedopuszczalne w grach (i)

Akerman

dawna nazwa Białogrodu nad Dniestrem


KOMENTARZE

~gosc # 2009-03-15

wcześniejsza nazwa Białogrodu nad Dniestrem