SJP
SŁOWNIK SJP

X

Amos

niedopuszczalne w grach (i)

Amos


KOMENTARZE:

fionara # 2006-07-24

Prorok biblijny,hodowca owiec w Tekoi-otrzymał wizję dotyczącą Izraela za czasów Uzzjasza -króla Judy