SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Awarowie

niedopuszczalne w grach (i)

Awarowie

koczowniczy lud mieszany pochodzenia ugro-ałtajskiego

-

Awarowie

niedopuszczalne w grach (i)

Awar

przedstawiciel koczowniczego ludu mieszanego pochodzenia ugro-ałtajskiego


KOMENTARZE

(brak)