SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Celtyberowie

niedopuszczalne w grach (i)

Celtyberowie

lud zamieszkujący centralną część Hiszpanii w okresie przedromańskim


KOMENTARZE

(brak)