SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Czechosłowacja

niedopuszczalne w grach (i)

Czechosłowacja

państwo europejskie istniejące w latach 1918-90 (w latach 1990-92 Czecho-Słowacja)

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

mirnal # 2020-12-08

Historyczne określenie?