SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Czechowski

niedopuszczalne w grach (i)

Czechowski

nazwisko


KOMENTARZE

(brak)