SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Czochralski

niedopuszczalne w grach (i)

Czochralski

nazwisko


KOMENTARZE

mirnal # 2013-02-11

Czochralski - dostawca płynu do trwałej ondulacji parowej; p. Czochralscy

mirnal # 2021-11-13

To mało: Jan Czochralski - chemik, metaloznawca. Wynalazca wciąż powszechnie stosowanej metody otrzymywania monokryształów krzemu, (nazwanej później metodą Czochralskiego), będącej podstawą procesu produkcji układów scalonych.