SJP
SŁOWNIK SJP

X

Druskieniki

niedopuszczalne w grach (i)

Druskieniki


KOMENTARZE:

mirnal # 2013-01-15

Druskieniki (lit. Druskininkai) – miasto na Litwie, popularne uzdrowisko położone na brzegu Niemna. Ciekawe, dlaczego jest wariant NN?