SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

FAO

niedopuszczalne w grach (i)

FAO

ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa


KOMENTARZE

~gosc # 2004-04-17

Brak.
Tomasz karpowicz
Słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego
Wydawnictwo DELTA

skrót
czy zawarte w słowniku: TAK
czy dopuszczalne w grze: NIE